OPRENSNING & UDDYBNING

Oprensning & uddybning udføres professionelt

Rederiet Limfjorden kan forestå såvel store som små opgaver inden for uddybning. Uddybning består i forøgelse af vanddybde oftest i sejlrender og havnebassiner. Vores fartøj “Avance” arbejder meget fleksibelt og kan løse uddybningsopgaver på lavt vand. Vi udfører uddybning i små lystbådehavne, til større uddybninger.

Uddybningsarbejde med forurenede materialer stiller i dag store krav til miljøhåndtering også her kan Rederiet Limfjorden løse opgaven.

Rederiet Limfjorden kan forestå alle former for oprensning af havne og sejlløb. Oprensningsarbejde med forurenede materialer stiller i dag store krav til miljøhåndtering også her kan Rederiet Limfjorden løse opgaven.

FOTOS AF OPRENSNING & UDDYBNING