Oprensning & uddybning

Oprensning & uddybning udføres professionelt

Rederiet Limfjorden kan forestå såvel store som små opgaver inden for uddybning. Uddybning består i forøgelse af vanddybde oftest i sejlrender og havnebassiner. Vores fartøj "Avance" arbejder meget fleksibelt og kan løse uddybningsopgaver på lavt vand. Vi udfører uddybning i små lystbådehavne, til større uddybninger af sejlrender.

Uddybningsarbejde med forurenede materialer stiller i dag store krav til miljøhåndtering også her kan Rederiet Limfjorden løse opgaven.

Vi råder over udstyr til skånsom oprensning af forurenede materialer og udstyr til gravning i hårde materialer såsom moræneler og kalk.

Rederiet Limfjorden kan forestå alle former for oprensning af havne og sejlløb. Oprensningsarbejde med forurenede materialer stiller i dag store krav til miljøhåndtering også her kan Rederiet Limfjorden løse opgaven.

Rederiet Limfjorden råder over udstyr til skånsom oprensning af forurenede materialer.

Ring direkte til Tom Underbjerg på tlf. 3088 4246 og få et godt tilbud.

Vi tilbyder også kystsikring.

Kontakt os

Bogholderi:

Kontakt os

Indehaver: Tom J Underbjerg

Hvem er vi?

Stifteren Tom Underbjerg arbejdede fra 1986 - 2004 i anerkendt søentreprenør rederi, Rederiet Høj i Horsens, først som gravemester...

Læs mere

Find os på facebook!

Synes godt om Rederiet Limfjorden på Facebook