Kystsikring / Strandfodring

Kystsikring af arealer 

Rederiet Limfjorden kan løse opgaver i forbindelse med kystsikring af arealer i havnemoler og diger.

Vi kan udfører kystsikringsarbejder af følgende opgaver:

  • Etablering af bundsikring ved kaj
  • Etablering af kanaludmundinger eksisterende kystværn
  • Etablering af udløbsbygværker.
  • Etablering af ny støttemur i beton.
  • Etablering af kunstigt rev.
  • Udskiftning af betonkonstruktioner på mole.

Ring direkte til Tom Underbjerg på tlf. 3088 4246 og få et godt tilbud

Vi kan også hjælpe med bugsering af både.

Kontakt os

Bogholderi:

Kontakt os

Indehaver: Tom J Underbjerg

Hvem er vi?

Stifteren Tom Underbjerg arbejdede fra 1986 - 2004 i anerkendt søentreprenør rederi, Rederiet Høj i Horsens, først som gravemester...

Læs mere

Find os på facebook!

Synes godt om Rederiet Limfjorden på Facebook